Celodenná poklona 22. mája 2019

Celodenná poklona 22. mája 2019

V stredu 22. mája bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Môžeme prichádzať v stanovených časoch na spoločnú poklonu a tiež konať aj súkromnú. Prečítajte si program poklony.
Farské oznamy 20. – 26. máj 2019

Farské oznamy 20. – 26. máj 2019

Je V. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ. V stredu máme v našej farnosti celodennú poklonu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Pravidelná eucharistická poklona bude iba v pondelok a utorok.
Farské oznamy 13. – 19. máj 2019

Farské oznamy 13. – 19. máj 2019

Je IV. veľkonočný týždeň, tento týždeň od nás vysiela sv. omše internetové Rádio Mária. Dospelý, ktorí ešte nemáte vyslúžené niektoré sviatosti, ponúkame prihlásiť sa na Sväté prijímanie a birmovku. Pravidelná eucharistická poklona trvá od pondelka do štvrtku v tradičných časoch.
Farské oznamy 6. – 12. máj 2019

Farské oznamy 6. – 12. máj 2019

Je III. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ, Rádio Mária bude vysielať sv. omše z nášho kostola. Od pondelka do štvrtku prebieha pravidelná eucharistická poklona. Do nedele 19.5. sa môžu prihlásiť dospelí, ktorí chcú byť pokrstení, prijať Sväté prijéímanie alebo birmovku. Vyhlasuje sa súťaž na podlahové kúrenie v kostole, záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare do konca mája.
Slávenie veľkonočného trojdnia

Slávenie veľkonočného trojdnia

Udalosťami zeleného štvrtku začalo plynúť veľkonočné trojdnie, chvíle utrpenia nášho Pána, Ježiša Krista. Slávením omše, obradmi, krížovou cestou sme si pripomenuli to, z akého dôvodu slávime každú svätú omšu.
Farské oznamy 29. apríl – 5. máj 2019

Farské oznamy 29. apríl – 5. máj 2019

Je II. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Pravidelná eucharistická poklona cez týždeň bude ako obyčajne - okrem stredy.
Farské oznamy 22.- 28. apríl 2019

Farské oznamy 22.- 28. apríl 2019

Veľký týždeň - dni veľkonočnej oktávy. Každý deň sa slávi ako nedeľa. Pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej tento týždeň nebude.
Farské oznamy 15.- 21. apríl 2019

Farské oznamy 15.- 21. apríl 2019

Začal sa veľký týždeň, vyvrcholenie 40-dňového pôstu. V tomto týždni si ako Cirkev pripomíname tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš v posledných dňoch svojho života. Pozývame Vás na liturgiu tohto týždňa, najmä na obrady Veľkonočného Trojdnia: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota s večernou Veľkonočnou vigíliou. Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej tento týždeň nebude.

Predveľkonočná spoločná svätá spoveď

V sobotu 13. apríla v čase od 9.00 do 11.30 bude možnosť sv. spovede pred nadchádzajúcimi Veľkonočnými sviatkami.
Farské oznamy 8.- 14. apríl 2019

Farské oznamy 8.- 14. apríl 2019

V. pôstny týždeň, pobožnosť krížovej cesty sa koná vždy v piatok a v nedeľu. v sobotu bude predveľkonočná sv. spoveď a v nedeľu bude Kvetná nedeľa, budú sa na nej posväcovať ratolesti, ktoré si prinesiete. Od pondelka do štvrtka prebieha pravidelná eucharistická poklona.