Možnosť darovania 2% z daní

Čas ročného zúčtovania daní je tu a my Vás pozývame podporiť nás poukázaním 2%, resp. 3% z daní. Ďakujeme veľmi pekne za podporu v minulom a predchádzajúcom roku: príspevky sme použili na časť zariadenia farskej materskej škôlky a aktivity Materského centra sr. Zdenky Schelingovej. I tento rok Vás prosíme o podporu, aby sme mohli pomáhať v rôznych ťažkých životných situáciách, podporovať našu materskú školu i pastoračné centrum (centrum voľného času). Nech Pán požehnáva prácu všetkých našich prispievateľov!

Dokumenty na stiahnutie:

potvrdenie o zaplatení príjmov zo závislej činnosti

vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane