Farské oznamy 18. – 24. marca 2019

Farské oznamy 18. – 24. marca 2019

Máme II. týždeň pôstneho obdobia, odporúča sa hojnejšia účasť na sv. omšiach. V piatok a v nedeľu sa v kostole konajú krížové cesty. Pravidelná eucharistická poklona od ponedulku do štvrtka vždy od 18.00.
Farské oznamy 11. – 17. marca 2019

Farské oznamy 11. – 17. marca 2019

Začali sme obdobie Veľkého pôstu. Spovedá sa vždy 30 min. pred každou sv. omšou, v piatok a v nedeľu je si konáme Pobožnosť krížovej cesty. Pravidelná eucharistická poklona od pondelka do štvrtku a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma pokračuje aj v tomto týždni.

Farské oznamy 4. – 10. marca 2019

Je 8. týýdeň obdobia cez rok, pokračuje pravidelná adorácia vo večerných hodinách a škola modlitby bude tradične v stredu po sv. omši. 6. marca je Popolcová streda, deň prísneho pôstu, ktorým začína obdobie Veľkého pôstu. Pobožnosť krížovej cesty bude je v piatok o 17.30 a v nedeľu o 15.00. V nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
Farské oznamy 25. februára - 3. marca 2019

Farské oznamy 25. februára - 3. marca 2019

Je 7. týždeň obdobia cez rok, pokračuje pravidelná poklona najv. sviatosti oltárnej. Škola modlitba tento týždeň NEBUDE.
Farské oznamy 18. – 24. februára 2019

Farské oznamy 18. – 24. februára 2019

Sme v VI. týždni obdobia cez rok. V pondelok až štvrtok prebieha pravidelná Eucharistická poklona. V stredu po sv. omši prebieha škola modlitby.
Farské oznamy 11. – 17. februára 2019

Farské oznamy 11. – 17. februára 2019

V utorok bude stretnutie rodičov detí 1.sv. prijímania. V pondelok až štvrtok prebieha pravidelná Eucharistická poklona.
Farské oznamy 4. – 10. februára 2019

Farské oznamy 4. – 10. februára 2019

Je IV. týždeň obdobia cez rok, v týždni prebieha pravidelná poklona sviatosti oltárnej a tiež škola modlitby
Farské oznamy 28. januára – 3. februára 2019

Farské oznamy 28. januára – 3. februára 2019

V piatok bude prvý piatok v mesiaci, v sobotu je sviatok obetovania Pána (Hromnice). Pravidelná poklona v pondelok - štvrtok, škola modlitby v stredu.
Farské oznamy 21. – 27. januára 2019

Farské oznamy 21. – 27. januára 2019

Je týždeň modlitieb za jednotu keresťanov. Prebieha aj pravidelná eucharistická poklona od pondelka do štvrtku a škola modlitby v stredu.
Farské oznamy na I. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK

Farské oznamy na I. TÝŽDEŇ OBDOBIA CEZ ROK

Pravidelná eucharistická poklona a škola modlitby pokračujú od 14.1. Stretnutie rodičov detí prvého sv. prijímania v utorok, tento týždeň bude vysielať internetové rádio Rádio Mária sv. omše z našej farnosti.