Dianie vo farnosti

« Späť

Up2Me: “Je to na mne” Farnosť Bratislava – Záhorská Bystrica v čele inovatívneho procesu formovania detí a mládeže na Slovensku

Up2Me: “Je to na mne” Farnosť Bratislava – Záhorská Bystrica v čele inovatívneho procesu formovania detí a mládeže na Slovensku

V roku 2014 spojili svoje sily Hnutie Nové rodiny a Chlapci a dievčatá za jednotu v Taliansku a spolu s univerzitným inštitútom Sofia v Loppiane vytvorili inovatívny proces citového a sexuálneho dozrievania detí a mládeže. Úmyslom bolo napomôcť preadolescentom a adolescentom (9-17 rokov) ich harmonickému a globálnemu dozrievaniu, aby v tomto citlivom období vedeli hodnotiť rôzne životné štýly a medzi nimi si aj správne vyberať.

Toto je úmyslom Projektu Up2Me, na ktorom pracovalo aj množstvo medzinárodným odborníkov z psychológie, sociológie, bioetiky, filozofie, teológie, medicíny, sexuológie, pedagogiky, výchovy a animácie.

A vďaka niekoľkoročnej spolupráci našej farnosti v Záhorskej Bystrici s firmou STRABAG a. s. a Nadáciou Pontis sa tento inovatívny projekt dostáva aj do slovenského jazyka a bude k dispozícii aj našim starším deťom a mládeži na celom Slovensku.

Celý projekt vyrastá z paradigmy, že človek (muž a žena) je naplno osobou, keď je vo vzťahoch s inými, koreňom celého projektu Up2Me je teda antropologická vízia kultúry jednoty.

Ako to vzniklo? „V tejto oblasti – hovorí Paolo Rovea z Nových rodín, jeden zo zakladateľom projektu Up2Me – je veľa hodnotných a overených iniciatív, ako napr. Teenstar, ktoré poznáme a ktoré sme aj podporovali. Keď sme sa ale zamýšľali nad jednotlivými výchovnými skúsenosťami, ktoré zažívame posledných 30 rokov v Hnutí fokoláre, uvedomili sme si (rodiny a animátori našich mladých), že niektoré naše špecifické formačné postupy sú vzácne. To nás povzbudilo venovať sa vytvoreniu nového formačného projektu s našim typickým štýlom.“ 

Príprava celého projektu trvala viac ako rok, odborníci sa stretli na niekoľkých pracovných stretnutiach aj na univerzitnom inštitúte Sofia. „Ide o dôležitý projekt - hovorí Piero Coda, rektor Sofie – a to nielen preto, že má konkrétny a dôležitý cieľ, ale predovšetkým preto, lebo predstavuje implementáciu prvého segmentu oveľa väčšieho projektu, ktorým je globálny, integrálny výchovný projekt, ktorý pochádza z charizmy jednoty.“

Celý projekt je rozdelený do troch vekových kategórií: 9-11 rokov, 12-14 rokov a 15-17 rokov. Pre každú z nich bolo pripravených 10-12 didaktických častí, ktoré vytvárajú a pokrývajú niekoľko mesačný formačný kurz. Novinkou je nielen ponúkaný obsah, ale aj samotná metodika, ktorá je úplne interaktívna a vhodná pre rôzne vekové kategórie. Mladí ľudia sú tu povzbudení, aby sa vydali na osobnú cestu, aby mohli robiť rozhodnutia o dôležitých hodnotách, ktoré ovplyvňujú ich život a život manželského páru. Kurz je plný rozprávania, zdieľaní a dialógov medzi účastníkmi kurzu a dospelými odborníkmi. Kurz taktiež predpokladá niekoľko večerov a stretnutí pre rodičov, ktorí si to želajú.

Každá skupina desiatich až dvadsiatich detí je sprevádzaná lektormi, ktorí sú vyškolení prostredníctvom špecifických kurzov. Prvý takýto kurz pre lektorov sa konal v Loppiane, v Taliansku v roku 2015 a v roku 2016 sa konal v Madride, kde bol aj jeden pár zo Slovenska. V novembri 2017 sa bude konať v Ríme a zúčastnia sa na ňom aj ďalšie páry zo Slovenska a Čiech.

Ďakujeme firme STRABAG a. s. a Nadácii Pontis za podporu tohto inovatívneho a dôležitého projektu pre dobro a budúcnosť našich detí a rodín!

Ľudovít Pokojný

Odkazy na videá