Dianie vo farnosti

« Späť

Sviatkom Krstu Krista Pána sa skončilo v cirkvi vianočné obdobie

Pôvodne si cirkev pripomínala sviatok Krstu Krista Pána spolu s poklonou troch mudrcov. V nedeľu 7. januára sme si pri sv. omšiach pripomínali sviatok Krstu Krista Pána. Krst Ježiša v rieke Jordán sa stal medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože sa stal začiatkom jeho verejného účinkovania. Túto skutočnosť zaznamenali všetci štyria evanjelisti – Matúš, Marek, Lukáš a Ján.

Pôvodne si cirkev pripomínala sviatok Krstu Krista Pána spolu s poklonou troch mudrcov, ktorí prišli do Betlehema k malému Ježišovi, a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne, na sviatok Zjavenia Pána – Traja králi, teda 6. januára. Od roku 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Ak táto nedeľa pripadne na 7. alebo 8. januára, sviatok sa neslávi – z liturgického hľadiska sa dáva prednosť sláveniu II. vianočnej nedele.

Odkazy na videá