Dianie vo farnosti

« Späť

Prvé sväté prijímanie detí v roku 2018

Prvé sväté prijímanie detí v roku 2018

Sväté prijímanie, alebo sviatosť Eucharistie završuje uvádzanie do kresťanského života. V sobotu 26. mája sa v našej farnosti konala veľká slávnosť - vyzdobený kostol, čakajúce deti odeté v jednotných rúchach. V tento deň 15 detí prijalo najsvätejšie Telo v podobe svätej Eucharistie. Zavŕšili tak celoročnú prípravu na tento deň.

Od tohto dňa budú môcť pristupovať na svätých omšiach ku svätému prijímaniu, a prijať tak sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

Vďaka Ti, pane za každého z týchto detí, žehnaj ich kroky.

Vďaka tiež patrí sestre Beáte, ktorá svedomito a s láskou pripravovala deti na tento veľký deň.

 

Prejsť do fotogalérie...

 

 

Odkazy na videá