Dianie vo farnosti

« Späť

Nedeľa Krista Kráľa

Uplynulá nedeľa 26. novembra bola Nedeľa Krista Kráľa, kedy sme zakončili cirkevný rok, pretože o týždeň nás očakáva vstup do adventu. Počas svätej omše spieval spevácky zbor detí a po svätej omši nasledovalo zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka a predzvesťou blížiaceho sa Adventu. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci jubilejného roka 1925. Po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a bol preložený na poslednú, tridsiatu štvrtú tzv. "cezročnú" nedeľu v roku. Týmto chce liturgia poukázať na eschatologický charakter slávnosti.


Súčasťou tejto liturgickej slávnosti na konci cirkevného roka je zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Týmto gestom sme všetci pozvaní uznať Ježiša Krista ako jediného Pána a Kráľa v našom živote, ba na celom svete. Pius XI., poukazujúc na Krista Kráľa, hovorí tým, ktorí si vo svojej pýche namýšľajú a spoliehajú sa iba na moc a vládu, že jediný Kráľ je Ježiš Kristus.

Odkazy na videá