Dianie vo farnosti

« Späť

Benefičný turnaj PETANG 2019

Benefičný turnaj PETANG 2019

Pozývame vás na farský benefičný turnaj v Petangu v sobotu 17. augusta o 15-tej hodine do farského parku (za kostolom). Výťažkom turnaja chceme prispieť na zveľadenie nášho cintorína.

  • zápisné je 30€ na účastníka turnaja
  • turnaj otvorený pre mužov a ženy - občerstvenie zabezpečené
  • zápis priamo na mieste
  • výťažkom turnaja chceme prispieť
  • na zveľadenie nášho cintorína

Odkazy na videá