Dianie vo farnosti

« Späť

Farské oznamy 11. – 17. februára 2019

V utorok bude stretnutie rodičov detí 1.sv. prijímania. V pondelok až štvrtok prebieha pravidelná Eucharistická poklona.

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste pozvaní.
  • V utorok 12. februára je stretnutie rodičov detí Prvého sv. prijímania. Začiatok je o 16.45 na fare.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

Odkazy na videá