Sv. omše a oznamy

add-new-announcement-for Farnosť Záhorská Bystrica

announcement-for Farnosť Záhorská Bystrica

28.05. - 02.06. 2018 22. Woche

  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela. Procesiu so 4 oltárikmi budeme mať v nedeľu po sv. omši o 10.00. Preto sv. omše v nedeľu budú o 7.00 a 10.00 hod. Prosíme, aby si deti priniesli košíky s kvetinovými lupienkami.
  • V piatok je prvý piatok. Navštívime starkých a chorých doma ako zvyčajne.
  • Pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej je od pondelka do štvrtku od 18.00 do 21.00. Je to príležitosť na osobné stíšenie, modlitbu a stretnutie s Ježišom. Všetci ste pozvaní.

intentions-list

Datum Zeit Platz intention
Po (28.05.)18:00+ Ján Sucha, rodičia Pavel a Františka a dcéra Angela
Ut (29.05.)18:00poďakovanie za 18 r. života a prosba o Božiu pomoc do budúcna
St (30.05.)18:00prosba o Božie požehnanie
Št (31.05.)07:00za farníkov
Št (31.05.)10:00sv. omša len pre MŠ, rodičov a st. rodičov s malými deťmi
Št (31.05.)18:00poďak. za 65 r. života a prosba o zdravie a B. požehnanie pre rodinu
Pi (01.06.)17:00vyloženie Sviatosti Oltárnej ku poklone
Pi (01.06.)18:00prosba o B. požehnanie pre členov modlitbových ruží
So (02.06.)07:00na úmysel
Ne (03.06.)07:00+ rodičia z oboch strán a brat Dušan
Ne (03.06.)08:30nie je sv. omša
Ne (03.06.)10:00za farníkov

Stiahnuť oznamy pdf