Byť jeden pre druhého (letný tábor na fare)

Byť jeden pre druhého (letný tábor na fare)

Hoci už prišla jeseň a s ňou aj školské rok, radi by sme vám prinieseli zopár spomienok na začiatok letných prázdnin, pretože v priestoroch fary, ihriska a parku sa konal "English Summer Camp" - denný letný jazykový tábor, ktorého hlavným heslom bolo "byť jeden pre druhého".
Vystúpenie speváckeho zboru Heliantus na hodových slávnostiach

Vystúpenie speváckeho zboru Heliantus na hodových slávnostiach

Na hodových slávnostiach v sobotu 30. júna na Námestí rodiny vystúpi aj náš spevácky zbor Heliantus - mládežnícky zbor, ktorý môžeme počuť na nedeľných svätých omšiach v našom kostole. Srdečne Vás pozývame, budete si môcť vypočuť piesne z muzikálu "Projekt" a piesne z koncertu, ktorý sme nedávno odohrali u našich priateľov v Srbsku. Chcete vedieť viac...?
Duchovná obnova v našej farnosti (aktualizované 25.6.2018)

Duchovná obnova v našej farnosti (aktualizované 25.6.2018)

Do našej farnosti zavítal Peter Štúr, misionár pochádzajúci z bývalého Československa, usadil sa a dlhé roky pracoval USA. Prichádza k nám, aby nás povzbudil, rozprúdil kresťanskú krv v našich žilách, aby nám pomohol spoznávať Božiu vôľu. Nenechajme si ujsť túto jedinečnú príležitosť, akých v našich končinách nemávame veľa a navšetívme prednášky, semináre, ktoré počas tohoto týždňa prebiehajú v kostole vždy po sv. omši.
Sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi -

Sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - "Božie telo"

Vo štvrtok 31. mája sme oslávili sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývaného aj "Božie telo". Tradičná procesia s lupeňmi kvetov sa konala v nedeľu a rovnako ako po minulé roky, ľudia v zástupe kráčali ku štyrom oltárikom za sprievodu spevu a modlitby.
Prvé sväté prijímanie detí v roku 2018

Prvé sväté prijímanie detí v roku 2018

Sväté prijímanie, alebo sviatosť Eucharistie završuje uvádzanie do kresťanského života. V sobotu 26. mája sa v našej farnosti konala veľká slávnosť - vyzdobený kostol, čakajúce deti odeté v jednotných rúchach. V tento deň 15 detí prijalo najsvätejšie Telo v podobe svätej Eucharistie. Zavŕšili tak celoročnú prípravu na tento deň.
Duchovná obnova

Duchovná obnova

Pozývame vás na duchovnú obnovu v našej farnosti, ktorá bude prebiehať v týždni 17. – 23. júna 2018 vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla. „Boh v nás“ je základný seminár vedúci k autentickému duchovnému životu, vhodný pre každého katolíka. Vysvetlenia sa podávajú jednoducho a sú pochopiteľné každému, kto túži po pravej slobode, slobode nasledovať Krista kdekoľvek ho Kristus povedie.
Veľká noc v našej farnosti

Veľká noc v našej farnosti

Veľká noc - pre niekoho sviatky jari. Nezáleží však na ročnom období, pozrime sa hlbšie, preniknime pod veľkonočnú výzdobu a nájdime pravý zmysel tohto sviatku... Nenájdeme tam utešené zajačiky, ale utrpenie. Nájdeme kríž aj klince, slzy. A keď si všetci budú muslieť, že to bolo všetko, nájdeme kameň, ktorý však už niekto odvalil...
Veľká noc 2018

Veľká noc 2018

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ (Jn 11, 25 - 26) Veľkonočné prianie od našich duchovných otcov.
Krížová cesta vo veľkom pôste

Krížová cesta vo veľkom pôste

Počas pôstu sa odporúča hojnejšia účasť na svätých omšiach, spovedi, krížových cestách. Všetky tieto výzvy smerujú k tomu, aby sme si pripravili naše srdcia na prežívanie Veľkonočných tajomstiev. Naše najstaršie pútnické miesto - Marianka - vzdialená len niekoľko minút zo Záhorskej Bystrice, je známa svojou krížovou cestou vo svätom údolí. Aj tento rok sa viacerí naši farníci vybrali, aby spoločne vykročili na túto krížovú cestu, a sprevádzali tak Ježiša pri utrpení za každého z nás. Aj za mňa...
Obdobie pôstu v našej farnosti

Obdobie pôstu v našej farnosti

Obdobie pôstu nám ponúka čas na stíšenie. Príjmime aj my toto pozvanie, aby si pripravili svoje srdcia na prežívanie veľkonočných tajomstiev.
Najbližšie podujatia