Adventný koncert

Práve sa nachádzame v advente a pomaly sa približujú sviatky, ktoré nám pripomenú narodenie Ježiša Krista. V obchodoch na nás svieti vianočná výzdoba, z plagátov na nás kričia reklamy a vianočné zľavy. Ako kontrast k tomuto pohľadu Vám chceme pripomenúť si duchovnú hĺbku Vianoc. Nižšie nájdete adventný koncert, ktorý odznel v našom kostole pred Vianocami 2013 a ktorého posolstvo je nanajvýš aktuálne.

Slovo života na mesiac november

V časti Duchovné -> Slovo života sa nachádza Slovo života na mesiac november.

Zbierka šatstva počas uplynulého víkendu

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa v piatok i sobotu (17. a 18. októbra) zúčastnili zbierky šatstva i rôznych iných predmetov, ktorú organizovala naša farská sociálna komisia v spolupráci s obecnou sociálnou komisiou. Nazberalo sa naozaj veľa predmetov. Je to konkrétny prejav bratstva, ku ktorému nás pozýva Pán Ježiš.

Slovo života na mesiac október

V časti Duchovné -> Slovo života sa nachádza Slovo života na mesiac október.

Jesenná zbierka šatstva

Sociálna komisia farskej pastoračnej rady v spolupráci so Sociálnou komisiou mestskej časti Záhorská Bystrica a organizáciou Božieho milosrdenstva Lackov organizuje jesennú zbierku šatstva a všetkého, čo by ľuďom v núdzi ešte poslúžilo (periny, školské potreby, funkčné spotrebiče, nábytok........).