Prežívanie Veľkonočných tajomstiev v Záhorskej Bystrici

Prežívanie Veľkonočných tajomstiev v Záhorskej Bystrici

Počas veľkého pôstu nám Pán ponúka príležitosť na stíšenie a pokánie. Neznamená to však štyridsať dní smútku, pretože my, kresťania vieme, že po skončení pôstu prichádza obdobie radosti, nádej sa zhmotňuje v zmŕtvychvstalom Kristovi. V našej farnosti sme mali možnosť sláviť spoločne veľkonočné tajomstvá, prinášame vám niekoľko fotiek z ich slávenia.
Krížová cesta v Marianke

Krížová cesta v Marianke

Marianku - najstaršie pútnické miesto, v ktorej sa nachádza bazilika a nádherné sväté údolie s krížovou cestou - máme z našej obce iba niekoľko minút pešo. V sobotu pred Kvetnou nedeľou sme sa vybrali ponoriť sa do tajomstiev zastavení krížovej cesty.
Slávenie veľkonočných tajomstiev

Slávenie veľkonočných tajomstiev

Obdobie Veľkého pôstu vrcholí Veľkonočnými tajomstvami. Pozývame vás prežiť ich spoločne v kostole a tiež v historickom centre obce.
Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Obdobie veľkého pôstu, ktorým sa pripravujeme na slávnostné trojdnie, sa nesie v znamení roka sv. Martina. A naši najmenší vedia tiež držať pôst. Každý týždeň dostávajú deti letáčik s pôstnymi úlohami, ktoré sa snažia čo najviac splniť.
Krížové cesty v pôstnom období

Krížové cesty v pôstnom období

V odobí veľkého pôstu nám náš Boh ponúka mnoho možností, ako sa pripraviť na Veľkú noc. Je to požehnaný čas 40 dní na naše vnútorné očistenie. V našej farnosti Vám ponúkame zúčasťniť sa na pobožnosti krížovej cesty, ktorú si budeme konať: a) v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod. b) v nedele o 15.00 hod. Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Karneval

Karneval

Kultúrny dom v našej Záhorskej Bystrici v nedeľu 12. februára ožil netradičnou spoločnosťou. Veď ako by sa dala nazvať spoločnosť víl, princezien, hrdinov, silákov, strašidiel, zvieratok, užitočných vecí na jednom mieste?
Zabávali sme sa na farskom plese, okrem zábavy sme aj pomohli dobrej veci

Zabávali sme sa na farskom plese, okrem zábavy sme aj pomohli dobrej veci

V sobotu 11. februára sála spoločenského domu zažiarila v plesovom šate. Príjemná nálada, radosť a pohoda, to všetko v znamení štedrosti - výťažok z plesu bol venovaný na zriadenie Dennej kliniky-Deťom s rakovinou.
Najbližšie podujatia