Farský ples

Farský ples

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav a povianočného veselia. Na prelome mesiacov január a február sme usporiadali farský ples v duch milosrdenstva, ktoré nás sprevádza celý tento rok.
Hromnice

Hromnice

2. februára slávime v cirkvi sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný aj Hromnice. Ak sa obzrieme do minulosti, zistíme, že tento sviatok má bohatú históriu. Názov Obetovanie Pána sa v Katolíckej cirkvi používa od roku 1969, teda od skončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Názov hovorí, čo sa udialo na štyridsiaty deň po Ježišovom narodení. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame v druhej kapitole o tom, ako Jozef s Máriou prinášajú malého Ježiša do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa Mojžišovho zákona (Porov.: Lv 12,1-8) predstavili Pánovi a aby zároveň za neho ako prvorodeného syna priniesli obetu (Porov. Lk 2, 22-38).
Trojkráľový koncert

Trojkráľový koncert

Vianočné obdobie nám prinieslo radosť a pokoj. V tomto duchu sme si mohli v nedeľu 10. januára vypočuť koncert Speváckeho zboru Chorus Augustini z Marianky.
Sviatok svätej rodiny

Sviatok svätej rodiny

Sviatok svätej rodiny Ježiša - Jozefa a Márie tento rok pripadol na nedeľu 27. decembra a aj z tohto dôvodu bola sv. omša špeciálna.
Slávili sme Božie narodenie

Slávili sme Božie narodenie

Od začiatku adventu prešli štyri nedele a prišiel ten očakávaný deň, keď sme si mnohí spoločne posadali k slávnostnému štedrovečernému stolu a potešili sa nielen darmi, ale najmä duchom vianoc. Nasledujúci deň sme spoločne v kostole slávili sviatok Božieho narodenia - a to hneď dvakrát.
Štvrtá adventná nedeľa

Štvrtá adventná nedeľa

Zlatá nedeľa - aj tak sa označuje posledná nedeľa pre oslavou Ježišovho narodenia. Na adventnom venci horí štvrtá svieca a Vianoce sú už cítiť skoro všade.
O pár dní tu máme Vianoce

O pár dní tu máme Vianoce

Posledná sobota pred tzv. zlatou nedeľou sa pre nás mnohých niesla v znamení posledných príprav na Vianoce, tiež sme si mohli aj poupratovať. Niektorí možno domácnosť, no pre mňa vianočné upratovanie znamená očistiť sa od hriechov na svätej spovedi.
Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti.
Spoločná výroba adventných vencov na fare (aktualizované)

Spoločná výroba adventných vencov na fare (aktualizované)

Niekoľko dní pred prvou adventnou nedeľou sa priestory na fare zaplnili vôňou ihličia. Dvere boli otvorené pre každého, kto si chcel vyrobiť adventný veniec, znak očakávania príchodu vianoc.
Druhá adventná nedeľa (a príchod sv. Mikuláša)

Druhá adventná nedeľa (a príchod sv. Mikuláša)

Na našom adventnom venci už horí druhá sviečka, ktorá sa rozhorela a typická fialová liturgická farba nám pripomína pokánie. Uplynulá nedeľa bola však aj dňom, kedy sme mohli osláviť meniny jedného svätca. Nestáva sa však často, že by oslavujúci prišiel medzi nás a rozdával dary. Tentokrát naozaj prišiel a priniesol mnohým radosť. Viete, kto k nám zavítal?
Najbližšie podujatia

krížová cesta v kostole

v piatok o 17.15
   v nedeľu o 15.00

Popolcová streda

10. február, sv. omše ráno o 7.00 a večer o 18.00