REFERENDUM o rodine NEBOLO ZBYTOČNÉ...

REFERENDUM o rodine NEBOLO ZBYTOČNÉ...

vďaka všetkým, ktorí sa na chvíľu zastavili… Je nádherné vedieť, že na Slovensku je takmer milión ľudí, ktorým nie je ľahostajná hodnota manželstva a rodiny. Žiadnemu politikovi na Slovensku nemôže byť jedno, či by získal alebo stratil milión voličov. Ale verím, že nie o to išlo v tomto referende za rodinu.
Vyjadrenia o.Kuffu k témam súvisiacim s referendom

Vyjadrenia o.Kuffu k témam súvisiacim s referendom

Možno ste už videli toto vyjadrenie a možno nie..., je to asi 2 dni stará vec. Určite je však dobré nájsť si na to asi 35 min a pozrieť si to - stojí to za to. Ani tam nejde tak o agitáciu k referendu, ale skôr o konkrétny postoj a vyjadrenie k aktuálne masovo prezentovaným názorom hodnotám.
Rodina je základ...

Rodina je základ...

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. Chráňme si ju, zveľaďujme a buďme si navzájom oporou.
Adventný koncert

Adventný koncert

Práve sa nachádzame v advente a pomaly sa približujú sviatky, ktoré nám pripomenú narodenie Ježiša Krista. V obchodoch na nás svieti vianočná výzdoba, z plagátov na nás kričia reklamy a vianočné zľavy. Ako kontrast k tomuto pohľadu Vám chceme pripomenúť si duchovnú hĺbku Vianoc. Nižšie nájdete záznam z adventného koncertu, ktorý odznel v našom kostole pred Vianocami 2013 a ktorého posolstvo je práve teraz nanajvýš aktuálne.

Slovo života na mesiac november

V časti Duchovné -> Slovo života sa nachádza Slovo života na mesiac november.