Sviatok Sv. Petra a Pavla - hody v našej farnosti

Sviatok Sv. Petra a Pavla - hody v našej farnosti

29. jún je sviatok sv. Petra a Pavla. Tento deň je pre Záhorskú Bystricu významný, pretože sv. Pater a Pavol sú patróni kostola a zároveň celej obce, máme ich aj v erbe. Uplynulý víkend sme slávili hody. Tieto chvíle, ako odpust, slávnosť patrónov kostola, výročie posviacky kostola, nám umožňuje uvedomiť si, že všetci patríme do jedného spoločenstva, v ktorom my všetci budujeme vzájomné vzťahy.

Ešte niekoľko dní do sviatku patrónov našej farnosti

Jún sa prehupol do svojho záveru a už len o niekoľko dní oslávime sviatok patrónov našej farnosti, a zároveň obce - sv. Patra a Pavla - budú hody. Hody však nie sú jedinou slávnosťou, ktoré v júni prežívame.
Bohatý jún

Bohatý jún

Jún je taký záludný mesiac. Na prvý pohľad sa môže zdať obyčajný mesiac, ako každý druhý, nie sú v ňom žiadne veľké sviatky, ako napr. Vianoce alebo Veľká noc. Napriek tomu sa v ňom udialo množstvo vecí.
Veľká noc 2014

Veľká noc 2014

Býva počuť, že náboženstvá prinášajú násilie a zneužívanie všetkého druhu. Jedná sa ale o povrchné hodnotenie, ktoré býva ovplyvnená krytými politickými, hospodárskymi či ideologickými záujmami. A tieto nemajú nič do činenia s pravým posolstvom náboženstva, ktoré sa kati neštítia pošpiniť či zneužiť.
Veľkonočné tajomstvá v našej farnosti

Veľkonočné tajomstvá v našej farnosti

Čo si pamätáš z tohtoročnej Veľkej noci? Pekné počasie? Alebo tentokrát inú poklonu pri Božom hrobe? Alebo zahalené kríže? Je na každom z nás, ako sa necháme do týchto sviatkov vtiahnuť.
Najbližšie podujatia

Trojdnie so sr. Zdenkou

pondelok 28.7 - 16.00 ruženec, 17. 00 sv. omša
   utorok - 16.00 Životný príbeh sr. Zdenky (divadlo), 17.00 mládežnícka sv. omša, 19.30 adorácia
   streda - 16.00 svedectvá a modlitby sr. Zdenky, 17.00 slávnostná sv. omša

Porciunkula - možnosť získať úplné odpustky Porciunkuly aj v našom kostole

v sobotu 2. augusta po splnení obvyklých podmienok

Zmena časov nedeľných sv. omší

v júli a auguste o 8.00 a 10.00