Slovo života na mesiac november

V časti Duchovné -> Slovo života sa nachádza Slovo života na mesiac november.

Zbierka šatstva počas uplynulého víkendu

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa v piatok i sobotu (17. a 18. októbra) zúčastnili zbierky šatstva i rôznych iných predmetov, ktorú organizovala naša farská sociálna komisia v spolupráci s obecnou sociálnou komisiou. Nazberalo sa naozaj veľa predmetov. Je to konkrétny prejav bratstva, ku ktorému nás pozýva Pán Ježiš.

Slovo života na mesiac október

V časti Duchovné -> Slovo života sa nachádza Slovo života na mesiac október.

Jesenná zbierka šatstva

Sociálna komisia farskej pastoračnej rady v spolupráci so Sociálnou komisiou mestskej časti Záhorská Bystrica a organizáciou Božieho milosrdenstva Lackov organizuje jesennú zbierku šatstva a všetkého, čo by ľuďom v núdzi ešte poslúžilo (periny, školské potreby, funkčné spotrebiče, nábytok........).
Prvé sväté prijímanie detí v roku 2015

Prvé sväté prijímanie detí v roku 2015

Deti, ktoré pristúpia prvýkrát ku sviatosti Eucharistie 30. mája 2015, začínajú svoju prípravu už v tomto období. Je potrebné vyplniť prihlášku a odovzdať ju na fare alebo v sakristii kostola do 5. októbra. Prihlášku nájdete v sakristii kostola alebo si ju môžete stiahnuť na odkaze v ďalšom texte.